1. Witryna portalu realizacyjnego oraz strona 13butelek.pl przeznaczona jest dla koncesjonowanych odbiorców wyrobów winiarskich, z pozwoleniem na dalszą odsprzedaż.
2. Portal internetowy www.13butelek.pl jest własnością 13 butelek sp. z o. o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ. KRS 0000618390 , Kapitał Zakładowy Spółki 50.000 zł w całości wpłacony.
3. Zarejestrowanie się w serwisie www.13butelek.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Witryna 13butelek.pl  jest narzędziem pośredniczącym w zakupie prezentowanych produktów, które mogą być nabywane jedynie po przekazaniu stosownego zezwolenia do właściciela witryny.
5. 13 butelek Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży  od 4,5% do 18% alkoholu nr DIF-E.8270.131.W.2017 wydanym przez Marszałek Województwa Pomorskiego, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

6. Wszystkie ceny dostępne są dla kontrahentów po zalogowaniu, (którzy przedłożyli koncesję)  i wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
7. Zawartość witryny internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, co oznacza, że złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
8. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach oraz w opisie produktów na naszej stronie mogą być inne niż w rzeczywistości.

9. Zamówione towary są dostarczane pod wskazany adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z serwisem 13butelek.pl.
10. Termin dostawy to zasadniczo jeden dzień roboczy od momentu potwierdzenia zamówienia, w przypadku złożenia zmówienia do godziny 14:00, zamówienia złożone po tej godzinie, będą realizowane w następny dzień roboczy.
11. Doręczenie przesyłki odbywa się w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

12. Moment wydania dyspozycji do realizacji zamówienia w portalu 13butelek.pl, jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną pod wskazany przez zamawiającego adres email.
13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).